ห้ามใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงินเซ็นรับรอง เอกสาร (รู้ไว้มีประโยชน์ดีค่ะ)

ในกรณี ที่เซ็นเอกสาร ต้องใช้ปากกาหมึกสีดำเท่านั้น ถึงจะปลอดภัยที่สุด เพราะเครื่องถ่ายเอกสาร บางเครื่อง สามารถถ่ายเอกสารโดยดึงหมึกสีน้ำเงินออก

****เพราะฉะนั้นเราควรเซ็นด้วย ปากกาสีดำเท่านั้น เพราะไม่สามารถดึงหมึกสีดำออกได้ หรือถ้าดึงสีดำออกได้ข้อความก็จะหายไปหมดเลยทั้งหน้า

วิธีเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง... ทุกครั้งหากต้องเซ็นเอกสารรับรองสำเนาอย่าลืม

...จำ...และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้นะคะ...

1) ทุกครั้งหลังจากเซ็นชื่อ และเขียนรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องเขียนรายละเอียดกำกับไว้ด้วยว่า.. เอกสารฉบับนั้นใช้สำหรับทำอะไร เช่น
" ใช้เฉพาะสมัครงานเท่านั้น "

2) นอกจากกำกับรายละเอียดการใช้แล้ว ยังต้องกำกับ วัน/เดือน/ปี เขียนลงบนสำเนาที่ใช้ด้วยนะค่ะ ซึ่งนั่นจะช่วยกำหนดอายุการใช้งานสำเนาของเราได้

3) ต้องเขียนข้อความทั้งหมดทับลงบนสำเนาส่วนที่เป็นบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่สำคัญ
ทั้งสามข้อคือวิธีเซ็นที่ถูกต้องในการรับรองสำเนาอย่างรัดกุม ไม่เปิดช่องทาง ให้กับมิจฉาชีพ เอาไปสร้างหน! ี้ให้กับเรา


อ้างอิงจากอีเมล์ของคุณ angel so cute // dearaun1@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น