ฤทธิ์ข้าวโพดต้ม

อ่านแล้ว ก็กิน ข้าวโพดต้มสุก ให้เยอะๆๆๆเลย
ตอนที่แม่เรากำลังรักษามะเร็งช่วงใกล้ๆหาย
เริ่มจะทานอาหารได้ เค้าจะกินข้าวโพดต้มทุกวัน
ไปเหมาจาก Supermarket ทุก week
แล้วเค้าก็ฟื้นตัวเร็วมาก ช่วงนั้น ลิ้นเค้าจะ
Anti เนื้อสัตว์ กลืนไม่ลง ทานได้แต่ผักกะผลไม้
และจะอยากกินข้าวโพดทุกวัน
ข้าวโพดสุก
ต้านมะเร็ง การแทะข้าวโพดหวานต้านโรคมะเร็ง
มีสารตัวล้างพิษมากกว่าผักผลไม้


นักวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์แห่งสหรัฐฯ
รายงานในวารสารสมาคมเคมีแห่งอเมริกาว่า
ข้าวโพดหวานที่ปรุงสุกแล้วจะออกฤทธิ์ล้างพิษ
ในร่างกายสูงขึ้นได้อย่างเด่นชัด


เขาเผยว่าผิดกับที่เคยเชื่อกันมาก่อน ว่าผักและผลไม้หากต้มปรุงสุกแล้วจะเสียคุณค่าทางอาหารลงไป
สู้กินดิบๆ ไม่ได้ แต่ข้าวโพดหวานยังคงสามารถ
เก็บพลังเป็นตัวล้างพิษคงไว้ได้
แม้ว่าจะเสียวิตามินซีไป

เขาได้พบในการต้มข้าวโพดหวาน
ด้วยอุณหภูมิสูง 115 องศาเซลเซียส
ในเวลานานต่างกัน 10, 25 และ 50 นาที
พบว่ายิ่งต้มนานจะทำให้มันมีสาร
อันเป็นตัวล้างพิษเพิ่มขึ้นเป็น 22, 44
และ 53 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ


นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสารที่ออกฤทธิ์
เป็นตัวล้างพิษช่วยดับพิษของพวกอนุมูลอิสระ
ซึ่งเป็นอันตรายกับเซลล์ของอวัยวะต่างๆ
ทั้งยังมีส่วนเกี่ยวพันกับโรค
อันเนื่องมาจากความแก่ชรา ต่างๆ
อย่างเช่นต้อกระจก และโรคสมองเสื่อมอีกด้วย


คณะนักวิจัยแจ้งว่าข้าวโพดหวาน
ที่ต้มหรือปิ้งจะปล่อยสารประกอบที่เรียกว่า
กรดเฟรุลิก อันเป็นคุณกับร่างกาย
ยิ่งมากขึ้นเมื่อถูกความร้อนสูงขึ้น
หรือเวลานานขึ้นกรดเฟรุลิกเป็นพวก
พฤกษเคมีซึ่งในผักและผลไม้มีอยู่ไม่มากนัก
แต่กลับพบม ีอยู่อย่างอุดมในข้าวโพด
ผสมปนเปรวมอยู่กับอย่างอื่น
การทำให้มันสุกจึงช่วยทำให้มัน
ปล่อยกรดเฟรุลิกออกมาได้มากขึ้น


หากท่านอ่านแล้ว
เห็นว่าเป็นประโยชน์
กรุณาส่งต่อให้กับ
คนที่ท่านรักต่อไป...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น