คนที่ชอบกินผลไม้เป็นถุง ระวังเป็นเอดส์ไม่รู้ตัวBe careful

มันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ควรระวังมากกว่าเสียใจ
Buying Cut fruit -Beware - better cut it yourself.
การซื้อผลไม้หั่นแล้วระวัง - หั่นเองดีกว่า
Importance: High
ระดับความสำคัญ : สูง
It happens in Singapore - Waterloo Street.
A 10 year old boy, had eaten pineapple about 15 days back, and fell sick,from the day he had eaten. Later when he had his Health check done...

มันเกิดขึ้นที่ สิงคโปร์ถนน วอเตอร์ลูเด็กชายวัย 10 ขวบได้รับประทานสับปะรด 15 วันก่อนหน้าที่จะไม่สบาย หลังจากนั้น เมื่อเขาได้ไปตรวจสุขภาพ
Doctors diagnosed that he had AIDS. His parents couldn't believe it..Then the entire family under went a checkup...
หมอวินิจฉัยว่า...เขาเป็นเอดส์
พ่อแม่เด็กไม่อยากจะเชื่อดังนั้นทั้งครอบครัวจึงตรวจสุขภาพด้วย
None of them suffered from Aids.
ไม่มีใครในครอบครัวที่ติดเอดส์
So the doctors checked again with the boy if
ดังนั้นหมอจึงตรวจอีกครั้ง
และถามว่าได้กินอะไรเข้าไปรึเปล่า
He had eaten out...The boy said 'yes'. He had pineapple that evening.
เด็กตอบว่า "ใช่ฮะ"วันนั้นเด็กได้กินสับปะรดในตอนเย็น
immediately a group from the hospital went to the pineapple vendor to check.
ทันใดนั้น มีกลุ่มหนึ่งจากรพ. ได้ไปที่คนขายสับปะรดเพื่อตรวจสอบ
They found the pineapple seller had a cut on his finger while cutting the pineapple; his blood had spread into the fruit.
พวกเขาพบว่าคนขายสับปะรด ได้ทำมีดบาดนิ้วตอนหั่นสับปะรด
เลือดของเขากระจายลงไปที่ผลไม้
When they had his blood checked...the guy was suffering from AIDS...but he himself was NOT aware.
เมื่อตรวจเลือดของคนขายแล้ว
ก็พบว่าเขาเป็นเอดส์โดยที่เจ้าตัวไม่รู้
Unfortunately the boy is suffering from it now.
โชคร้ายที่เด็กชายต้องมาติดเชื้อไปด้วยอีกคน
Please take care while you eat on the road side and pls fwd this mail to Your dear ones.
กรุณาใส่ใจขณะคุณกินอาหารริมถนน และช่วยส่งต่อให้คนที่คุณรัก

PLEASE FORWARD THIS MAIL TO ALL THE PERSONS YOU KNOW AS YOUR MESSAGE MAY
SAVE ONE'S! LIFE
กรุณาส่งต่อจดหมายนี้ให้ทุกคน
ที่คุณรู้จัก
เผื่อว่าข้อความของคุณจะช่วยชีวิตคนๆหนึ่งไว้!!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น